Investera

Vill du investera dina pengar? Vi ger dig våra bästa tips och råd när det kommer till att göra olika investeringar!

Savelend

Savelend

Courtage

0 SEK

Insättningsgaranti

Ja & Nej

Minsta investering

50 SEK

Uttagsavgift

0 SEK

Kostnad öppna konto

0 SEK

Nordnet

Nordnet

Courtage

1-99 SEK

Insättningsgaranti

Ja

Minsta investering

0 SEK

Uttagsavgift

0 SEK

Kostnad öppna konto

0 SEK

  • Premium
  • Resekort

Avanza Bank

Avanza Bank

Courtage

0-99 SEK

Insättningsgaranti

Ja

Minsta investering

0 SEK

Uttagsavgift

0 SEK

Kostnad öppna konto

0 SEK

  • Bensinkort
  • Poäng
Visa fler

Vad är en investering

Kort sagt innebär en investering att du satsar pengar, tid eller energi på något som du tror kommer ge en viss avkastning i framtiden. Det kan handla om att du vill öka dina tillgångar, att du vill öka dina intäkter eller att du vill gagna en viss utveckling som i sin tur ska ge avkastning på ett eller annat sätt. 

Idag finns det mängder av olika exempel på investeringar. Det kan till exempel handla om investeringar i form av aktie- eller fondköp, investeringar i ädelmetaller, olja och andra liknande råvaror, eller investeringar i hus och bostäder.

Privat investering vs investering i företag 

Beroende på om investeringen är privat eller om den görs inom ett företag kan frågan om vilken investering det rör sig om se olika ut. 

I privatekonomiska sammanhang brukar investeringar ofta innebära en typ av sparande, det exempelvis genom att man går in med en viss summa pengar i olika värdepapper, smycken, fastigheter eller konst. Där är syftet att dessa investeringar ska bidra till vinst i framtiden – man vill att de pengar man investerar i olika produkter ska bli mer värda. 

Gäller det istället investeringar i ett företag brukar det röra sig om investeringar som ska öka företagets tillgångar, för att öka försäljningen eller kapaciteten, eller för att öka företagets kapacitet. Även här kan det röra sig om olika typer av investeringar, även sådana som man vanligen gör privat.

Vad kan man investera i

Idag finns det mängder av möjligheter för dig som vill investera dina pengar. Oavsett om du vill investera privat eller via ett företag, oavsett hur mycket eller lite du vill investera, och oavsett när och i vad du vill investera finns det många alternativ att se över.

Nedan kommer vi lista de vanligaste sakerna att investera i, så att du får bättre koll på vilka valmöjligheter just du har:

Aktier 

När du investerar i aktier innebär det att du “köper en del av ett företag”. I olika företag finns det olika många aktier, vars pris (kurs) avgörs av bland annat företagets storlek, värdering och resultat. Fördelen med aktier är att du ofta kan göra en vinst om företaget går bra. 

Fonder

Om du inte vill, kan eller har lust att sätta dig in i vilka aktier och företag du ska investera dina pengar i kan det vara smart att investera i fonder. En fond är en kompott av flera olika företag inom en viss kategori. 

Genom att investera i en sådan slipper du alltså själv välja ut specifika företag du ska satsa dina pengar på och får istället en diversifierad portfölj med bra riskspridning. Det finns mängder av olika fonder att välja mellan idag, så som tech-fonder, läkemedelsfonder, aktiefonder, indexfonder och så vidare. 

Guld och andra ädelmetaller

Vill du investera i en mer fysisk produkt kan du välja att investera i guld eller andra ädelmetaller. Detta kan vara ett bra alternativ om du vill ha möjligheten att faktiskt ta på din investering och förvara den på det sätt du själv önskar. Skulle det vara så kan du dock också välja att investera i guldaktier, guldfonder eller andra liknande digitala värdepapper. 

Fastigheter

Som du säkert vet om är det idag rätt vanligt att man investerar i fastigheter på olika sätt. Det absolut vanligaste är att man investerar i fastigheter genom att köpa fysiska sådana, som exempelvis ett hus, en stuga eller lägenhet, ett större komplex osv. Det finns dock även fastighetsaktier att investera i.

Råvaror 

Likt att du kan investera i råvaror som guld och andra ädelmetaller kan du även investera i andra råvaror, så som olja, olika sädesslag och liknande. Dessa kan du välja om du vill köpa i fysisk form eller om du vill köpa dem som digitala värdepapper. 

Kryptovalutor

Sist men inte minst är det idag väldigt vanligt att man investerar i olika kryptovalutor. Där är bland annat Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Stellar och liknande digitala valutor vanliga. 

Valutor

Du kan självklart även investera dina pengar i vanliga valutor, så som USD eller EUR. Där kan du göra en vinst om valutan tickar uppåt från det att du köpte den, men även göra en vinst om du tror att valutans kurs ska gå ner och du köper sådana produkter. 

Investera i aktier

Aktier är, som vi tidigare varit inne på, en del av ett företag. Investerar du i aktier innebär det alltså att du köper en ägarandel av ett företag och att du därmed kan få fördel av att företaget gör bra ifrån sig. Gör företaget bra ifrån sig och visar bra resultat kommer aktien med stor sannolikhet att stiga i kurs. 

Värt att nämna är att för att du ska kunna köpa aktier i ett företag så måste företaget vara ett aktiebolag. Företaget och dess aktier måste även vara börsnoterade, annars är det inte möjligt för vem som helst att köpa dessa aktier. Är företaget börsnoterat finns dock de börsnoterade aktierna tillgängliga för handel för alla som vill och kan köpa dem. 

Investera i fonder

Till skillnad från aktier som representerar olika ägarandelar i ett företag är fonder som en sammansatt kompott av olika aktier. Investerar du dina pengar i en fond kommer du alltså att investera i aktier eller andra värdepapper i flera olika företag på samma gång. 

Det innebär att investering i en fond kan vara ett mer passande alternativ för dig som inte kan, vill eller har orken att läsa på om vilka specifika företag du vill äga en del av. Köper du en fond får du tillgång till att investera i som en färdig portfölj innehållandes aktier eller andra värdepapper inom en viss kategori, så som läkemedel, index, tech och så vidare. 

Investera i krediter

Något som blir allt vanligare idag är att man investerar i något som kallas för krediter, något som man även kan kalla för att investera i lån. Så vad innebär då detta? Jo, investerar du i krediter kan du som privatperson eller företag investera i olika lån och därmed även ta del av den vinst som långivaren gör. 

Förr i tiden var det endast möjligt för vissa större institutioner, organisationer och företag att göra detta. Men idag är det möjligt även för privatpersoner att investera sina pengar i krediter. Inte bara kan denna typen av investering ses som ett stabilt komplement till bland annat aktieinvesteringar på börsen. Utan investeringar i krediter ger även riktigt bra återbetalning.

Investera i krypto

Kryptovalutor är även det något som allt fler väljer att investera sina pengar i. Enkelt förklarat kan man säga att en kryptovaluta är en form av digital valuta som sköts via ett digitalt banksystem helt oberoende av de vanliga bankerna och långivarna. Kryptovalutorna handlas istället i krypterade system om blockkedjor, där allt sker digitalt. 

Om du är intresserad av att investera pengar i krypto finns det många olika valmöjligheter att vända sig till. Några av de vanligaste kryptovalutorna på marknaden idag är ether, litecoin, dogecoin, och såklart Bitcoin. Det finns även gott om plattformar för dig att ta del av om detta är en investeringstyp som känns lockande.

Ränta på ränta

Ett uttryck som används rätt ofta inom världen av investeringar är ränta på ränta. Med det menas helt enkelt att man genom att investera sina pengar i en viss produkt för att sen återinvestera vinsten kan göra en väldigt mycket större och bättre tillväxt på lång sikt. 

Man brukar till exempel tala om att det kan vara rätt svårt för en som investerar att aktier i nå den första miljonen, men att det sen därefter blir väldigt mycket lättare att hela tiden öka sitt kapital och sin tillväxt. Det då genom denna ränta på ränta, där man gynnas av att återinvestera sina vinster så pass mycket att det på sikt nästan automatiskt leder till att ditt kapital växer.

Hur går det till?

Rent konkret fungerar det som så att du som valt att investera i dina pengar i exempelvis aktier eller fonder istället för att ta ut den vinst som blivit väljer att återinvestera denna. Första året återanvänder du alltså den ränta du fått ut och investerar den på nytt. 

Nästa år kommer denna ränta att få en ränta på den ränta du investerade föregående år, vilken du sen kan återinvestera igen. Till sist, efter flera års investerande, kommer denna ränta på ränta effekt vara så pass stor att din tillväxt ökar märkbart utan att du själv måste göra så mycket. 

Hur investerar man sina pengar

Fördelen med det digitala samhälle vi lever i idag är att i princip vem som helst kan investera sina pengar. Du kan när, var och hur som helst välja att starta ett konto hos en nätmäklare eller plattform, sätta in dina pengar och sen göra dina investeringar. Detta gäller oavsett om du vill investera dina pengar i aktier eller fonder, valutor eller råvaror, fastigheter och konst, och så vidare.

I och med alla dessa valmöjligheter kan det dock vara svårt att veta exakt hur man går tillväga för att investera pengarna på bästa sätt. För att underlätta för dig och öka dina chanser om att göra bra investeringar redan från start har vi samlat våra bästa tips när det kommer till hur man kan (och bör) investera sina pengar:

Skapa rätt konto

För att du ska ha möjligheten att investera dina pengar i de produkter du själv önskar – så som aktier, fonder, råvaror, guld, fastigheter osv. – är det nödvändigt att du har skapat dig ett konto tillägnat just den investeringstypen. Det krävs nämligen olika konton för att du exempelvis ska kunna investera i aktier och kryptovalutor. Här bör du se till den kontotyp som matchar önskad investering såväl som med dina investeringsmål. 

Aktier och fonder vanligast

Något som kan vara värt att nämna då du känner dig något osäker kring hur du kan investera dina pengar är att aktier och fonder är de absolut vanligaste investeringstyperna. Fonder är att rekommendera då du själv inte vill sätta dig in i olika företag och deras aktier, medan du som har lite mer kunskap, tid eller intresse kan få stor fördel i att investera i specifika aktier. 

Digital kontra fysiskt

Det kan även vara bra att ha koll på att du idag kan välja att antingen investera i fysiska eller digitala produkter. Vill du själv hålla koll på dina investeringar, förvara och hantera dem på egen hand kan du investera i fysiska tillgångar, så som fastigheter, guld och andra ädelmetaller, smycken, konst, vin och andra liknande produkter.

Om du däremot vill att allt ska ske så smidigt och bekvämt som möjligt bör du vända dig till och investera i digitala tillgångar. Det kan till exempel handla om aktier, fonder, olika valutor, krypto och värdepapper. 

Men, det kan även handla om digitala versioner av investeringsbart guld, fastigheter, råvaror och liknande, som du alltså kan handla både fysiskt och digitalt. Idag har du alla möjligheter att investera dina pengar precis på det sätt som känner dig trygg och bekväm med och precis på det sätt som passar dig. Du väljer hur, var och när du vill göra dina investeringar!

Frequently Asked Questions

Är det säkert att investera pengar?

Hur investerar jag mina pengar?

Investera privat kontra i företag?

Måste jag spara pengar för att kunna investera?