Investera i aktier

Är du intresserad av att investera i aktier?

Savelend

Savelend

Courtage

0 SEK

Insättningsgaranti

Ja & Nej

Minsta investering

50 SEK

Uttagsavgift

0 SEK

Kostnad öppna konto

0 SEK

Nordnet

Nordnet

Courtage

1-99 SEK

Insättningsgaranti

Ja

Minsta investering

0 SEK

Uttagsavgift

0 SEK

Kostnad öppna konto

0 SEK

  • Premium
  • Resekort

Avanza Bank

Avanza Bank

Courtage

0-99 SEK

Insättningsgaranti

Ja

Minsta investering

0 SEK

Uttagsavgift

0 SEK

Kostnad öppna konto

0 SEK

  • Bensinkort
  • Poäng
Visa fler

Lär dig investera i aktier

Att investera i aktier är något som allt fler väljer att göra. Det framförallt då det är ett rätt smidigt sätt att investera sina pengar på. När man köper en eller flera aktier innebär det att man går in i ett företag och får ett antal ägarandelar – en aktie brukar motsvara en ägarandel. Du som aktieägare kommer framförallt ha möjligheten att göra en viss vinst om företaget du valt att köpa aktier i påvisar bra resultat, kommer med positiva siffror, och så vidare. Nedan går vi igenom allt du bör veta om att investera i aktier!

Vad är en aktie?

Låt oss börja från start genom att lite mer ingående förklara vad en aktie är. Kort sagt kan man säga att en aktie motsvarar en ägarandel i ett företag. Hur många aktier ett företag väljer att ”erbjuda för utomstående köp” kan variera, men ju färre aktier som finns att köpa i ett företag desto större ägarandel innebär ditt aktieinnehav. 

När du sen äger en eller flera aktier i ett företag innebär det alltså att du är en ”ägare” i företag. Du kommer därmed att påverkas av både positiva och negativa händelser som sker inom företaget, vilket i sin tur är det som styr om företagets aktiekurs går upp eller ner och om dina investerade pengar ökar eller minskar.

Hur kan man investera i aktier?

En stor fördel med den digitalisering som sker i vårt samhälle är att det idag är så otroligt smidigt och enkelt att både köpa, sälja och handla med aktier. Du som är intresserad av att investera i aktier i ett visst företag kan antingen välja att göra det direkt hos din bank eller genom att skapa ett konto hos någon av alla nätmäklare som finns på nätet.

Du kan även anlita en börsmäklare för att få hjälp med dina aktieköp. Dessa handelsplatser och alternativ gäller dock för dig som vill köpa aktier i börsnoterade företag. Skulle du vilja bli en del av ett icke börsnoterat företag går det också, men det är något krångligare och kräver att du har rätt kontakter.

Lär dig investera i aktier

Precis som att du idag har riktiga goda möjligheter när det kommer till att investera i aktier på ett smidigt, enkelt och tryggt sätt på nätet har du som vill även goda möjligheter att lära dig om aktieinvesteringar. Det finns mängder av guider, videos, information, tips och råd att ta del av som du kan hitta bara genom att söka dig fram online. 

Det finns till och med specifika aktieskolor du kan anmäla dig till, olika kurser och ”lektioner” du kan ta, podcasts du kan lyssna på, och så vidare. Du kan till och med läsa om bästa aktierna inom olika kategorier. Mängden information som vi alla kan ta del av är otroligt stor idag. Denna information finns även tillgänglig konstant och i princip oavsett var man är och vad man gör!

Detta innebär att du som önskar och vill kan komma igång från en god start och få hjälp vid behov. Att ägna lite tid, energi och engagemang åt att försöka lära sig om aktier är något som bara kommer gynna dig i längden. Trots att aktiemarknaden är något oförutsägbar kan kunskap och erfarenhet bidra till ökade chanser om positiva utkomster av sina investeringar.

Skillnad på dyr och billig aktie

Något som många tänker lite fel kring är uttrycket ”dyra och billiga aktier”. Det är rätt vanligt att man tänker att en aktie är billig om aktiekursen har fallit mycket, och tvärtom att man tänker att aktien är dyr om aktiekursen stigit mycket. 

Det är även rätt vanligt att man tänker att en aktie är billig bara för att den står i ett lägre pris, precis som att en aktie kan anses vara dyr om den står i ett högre pris. Till exempel så kanske det är lätt att man tänker att en aktie vars aktiekurs står i 10 kronor är billig, medan en aktie vars aktiekurs står i 1500 kronor är dyr.

Aktiekursen måste sättas i förhållande till x 

För att du som investerare och aktieägare inte ska ta några felaktiga beslut på grund av att du tror att aktien är ”billig eller dyr” är det viktigt att man är medveten om vad som faktiskt är en dyr eller billig aktie. Kort sagt kan man säga att frågan om en aktie är dyr eller billig beror på flera olika faktorer, så kallade värderingsmultiplar. 

Dessa kan exempelvis vara:

  • aktiekursen i förhållande till företagets vinst och vinsttillväxt 
  • kursen i förhållande till företagets egna kapital
  • aktiens pris i förhållande till bolagets försäljning
  • totala antalet aktier inom företaget

Utan att sätta aktiekursen i förhållande till exempelvis företagets vinst eller försäljning kan man inte säga att aktiens pris är dyrt eller billigt. Om du däremot kan sätta aktiekursen i relation till dessa aspekter kommer du rätt snart att få en tydlig bild av om du kan göra ett bra aktieköp eller om det är bättre att avvakta lite. 

Sälja aktier

Tack vare alla de digitala tjänster, produkter och redskap som finns idag är det lika enkelt att sälja aktier som det är att köpa dem. Om du har köpt dina aktier hos din bank säljer du dem också hos den, medan du som köpt aktier via en nätmäklare går tillväga på samma sätt för att sälja dem. 

Något du som köpt aktier bör tänka på är att det inte alltid är möjligt att sälja sina aktier med vinst, det vill säga det som alla som investerar i aktier vill göra (syftet är ju trots allt att tjäna pengar på sina investeringar). Utan i vissa fall kan man behöva sälja sina aktier med förlust, medan man i andra fall kan sälja med vinst. Detta beror på en mängd olika faktorer. 

 

Skatt aktier

Du som investerar i aktier bör vara medveten om vad som gäller när det kommer till aktier och skatt. Där skiljer sig frågan åt beroende på vilket konto du har valt att skapa för att köpa, sälja och handla med aktier på. 

Väljer du att investera dina pengar i ett aktie- eller fondkonto, vilket är rätt vanligt, kommer du behöva betala ca 30 procent av din vinst i skatt när du säljer dina aktier. Väljer du istället att investera dina pengar i ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring kommer du (som det ser ut i dagsläget) endast behöva schablonbeskattas på 1,25% av ditt totala innehav. Det är rätt stor skillnad. 

Att det är så beror på att både investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) schablonbeskattas. Istället för att du som aktieinvesterare måste beskatta 30% av vinsten, oavsett vinst, kommer den skatt du ska betala anpassas efter en viss schablonavkastning och det kapital du har på kontot.