Vilken försäkring bör jag teckna då jag flyttar hemifrån?

När du ska flytta hemifrån är det nödvändigt att du tecknar en ny hemförsäkring på din kommande adress. Denna gäller då som skydd för såväl dig som för dina ägodelar och för din bostad till viss del.