Varför ska jag ha en försäkring?

Med en försäkring säkerställer du dig om att du är ekonomiskt skyddad om något skulle hända dig, ditt hem eller dina ägodelar. Detta skydd får du tillgång till genom att betala en viss premie eller avgift till försäkringsbolaget.