Investera privat kontra i företag?

Många ställer sig frågan om vilka skillnader som gäller då man ska investera privat kontra i föreaget. Faktum är att man idag ges ungefär samma möjligheter oavsett om det gäller privatinvesteringar eller företagsmässiga investeringar, bara att investeringsmålet kan skilja sig åt.