Är det möjligt att säga upp och byta försäkring?

Ja, det är möjligt att både säga upp och byta försäkring. För att du ska kunna byta försäkring, det vill säga även byta försäkringsbolag, gäller det att du kontaktar ditt nuvarande försäkringsbolag och ser till att de säger upp försäkringen åt dig. Beroende på om det gäller en person- eller sakförsäkring kan detta ske olika snabbt.