Gofido

Allrisk (drulle)Tillval

LösöreIngår

Självrisk1 500 SEK

Gofido recension

Att ha en hemförsäkring är väldigt viktigt – man vet aldrig vad som kan hända, och att stå där utan försäkring om det skulle hända någonting är inte särskilt roligt. Har du ingen hemförsäkring kan saker och ting bli riktigt jobbiga, och väldigt dyrt. När det kommer till hemförsäkringar är det viktigt att du har en som passar dig och möjliga övriga boenden i bostaden. Med Gofido hemförsäkring kan du anpassa din försäkring enligt behov och önskemål. Ta del av vår kompletta recension av hemförsäkringen Gofido här nedan!

Den smarta hemförsäkringen – Vad ingår?

Trots att du genom Gofido försäkring själv kan välja vad som ska ingå i hemförsäkringen finns det vissa saker som alltid ingår. En av sakerna som du själv bestämmer över är självrisken – desto högre självrisk du har desto lägre månadskostnad får du. Detta menar Gofido kan bidra till att du undviker att bli över- eller dubbelförsäkrad. 

Ansvarskydd

När du har en Gofido hemförsäkring ingår ett ansvarsskydd. Det innebär att bolaget gör en utredning för att komma fram till om du är skadeståndsskyldig eller inte. Gofido för din talan vid eventuell rättegång och förhandlar även med motpart. För en sak- eller personskada är maxersättningen fem miljoner kronor om du är försäkrad med Gofido. 

Överfallsskydd

Till skillnad från andra försäkringar har Gofido ett upplägg som sticker ut när det kommer till överfallsskydd. Är du under 26 år ingår överfallsskyddet när du tecknar en Gofido försäkring. Är du däremot över 26 år måste du teckna detta som en tilläggsförsäkring. 

Egendomskydd

Alla som bor i den bostad som är försäkrad med Gofido är försäkrade. Gofidos hemförsäkring skyddar mot exempelvis skadegörelse och stöld i och utanför ditt hem. Blir din bostad skadad av vatten eller brand gäller hemförsäkringen även då. 

 

I och med att alla inte har exempelvis en cykel, träningsredskap eller liknande så behöver du teckna en tilläggsförsäkring för att även dessa saker ska bli försäkrade. Detta är enkelt och snabbt fixat enligt det som passar dig. Samtidigt gör detta tillägg att du inte behöver betala för att försäkra saker som du inte äger. 

Rättsskydd

Tvister inom svensk domstol ingår i rättsskyddet hos Gofido. Det gäller även för vissa tvister som sker inom Norden. För att rättsskyddet ska gälla måste du dock ha haft en hemförsäkring i två år. 

Reseskydd

Så länge du inte åker till ett land som Utrikesdepartementet har avrått dig från att besöka så ingår reseskydd om du är försäkrad hos Gofido. Detta gäller alltså när du reser till länder över hela världen, och det i upp till 30 dagar. För att få ersättning av förlorat eller försenat bagage, samt för vissa andra problem som kan uppstå, behöver du dock teckna en resetrubbelförsäkring. 

Likheter mellan andra försäkringar?

Det finns en hel del faktorer som gör att Gofido sticker ut på marknaden. Men, i vissa fall är Gofido rätt likt andra försäkringar. Om man däremot ser till dess olikheter så kan man till exempel konstatera att reseförsäkringen hos Gofido inte innebär någon självrisk, vilket de flesta andra försäkringar har. Detta är alltså en av de faktorer som gör Gofido unikt inom bland annat kategorin reseförsäkring. 

ID-skydd

Något annat som gör att Gofido inte är som andra försäkringar är att det inte ingår något ID-skydd i deras försäkring. Detta skydd finns inte i grundförsäkringen och heller inte som ett tillägg. Om det är bra eller dåligt får du avgöra själv. 

Fördelar och nackdelar

I jämförelse med andra försäkringar finns det självklart både fördelar och nackdelar med Gofido försäkring. De absolut främsta fördelarna är att du inte behöver betala för något som du inte vill försäkra, att du själv bestämmer självrisken, att försäkringen är relativt billig och att du inte behöver stå för någon självrisk vid överfalls- och reseskydd. 

Nackdelarna med Gofido hemförsäkring är att det inte ingår något ID-skydd, samt att om du är över 26 år så gäller inte överfallsskyddet. Utöver det skulle vi säga att det mestadels kommer fördelar med att teckna en försäkring hos dem. 

Gofido pris

I och med att en försäkring hos Gofido är individuell, där priset anpassas efter dina olika val och tillägg, är det svårt att säga exakt vad Gofido försäkring kostar. Bor du i en hyresrätt är det däremot alltid lite billigare än om du bor i en bostadsrätt. 

I en hyresrätt på 53 kvadratmeter behöver du betala 101 kronor i månaden för försäkringen. Det betyder att Godifo hemförsäkring är en av de billigaste försäkringarna på marknaden, det vill säga så länge du inte behöver någon tilläggsförsäkring.

Letar du efter rabatter på din försäkring får du söka dig till en annan försäkringsförmedlare. Eftersom Gofido har ett så lågt grundpris finns nämligen inga rabatter att ta del av. Som sagt är det du själv som bestämmer självrisken, men grundsjälvrisken är på 1 500 kronor. I rättsskyddet består dock självrisken alltid av 25 procent av totalbeloppet, och landar alltid minst 5 000 kronor. 

Sammanfattning

Vill du slippa betala för saker som du kanske inte har kan du välja Gofido hemförsäkring. Där bestämmer du själv exakt vad det är som ska försäkras och inte. Dessutom blir Gofidos pris individuellt och helt anpassat efter din situation, dina behov och önskemål. Grundpriset är också rätt lågt. Känner du dig bekväm med att själv bestämma självrisken, och inte heller känner att du behöver något ID-skydd, kan Gofido vara en försäkring som passar dig. 

Ansvarsskydd, överfallsskydd, egendomskydd, rättsskydd och reseskydd ingår i en försäkring hos Gofido. Det kan räcka långt – i alla fall tills du är 26 år. När du fyller 27 behöver du teckna en drulleförsäkring om du bedömer att du behöver en. Överlag är försäkringen tydlig och enkel. Det du behöver komma ihåg är att teckna tilläggsförsäkring om du köper en cykel eller liknande och redan har Gofido hemförsäkring. 

FAQ Gofido

Kan jag skaffa Gofido hemförsäkring om jag redan har en försäkring?

Vad för typer av försäkringar finns hos Gofido?

Är det någon bindningstid på försäkringar hos Gofido?